Ho Chi Minh City Ableton User Group

About the Group:

Cộng đồng người dùng Phần mềm Ableton tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nơi kết nối để chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm, cộng tác và học các thủ thuật mới. Cộng đồng mở cho tất cả người dùng, không phân biệt người mới hay cũ, chỉ cần bạn đã sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng chia sẻ

Organizers:

Thuy Linh Duong

Nhat Minh Tran

Facebook